Darparu Tai o Ansawdd

Darparu Tai o Ansawdd

Byddwn yn darparu tai o ansawdd, fforddiadwy a hygyrch, yn y mannau y mae eu hangen.

 

I wneud hyn byddwn yn canolbwyntio ar:

 

Darparu cartrefi newydd

  • Sicrhau ein bod yn darparu’r tai iawn yn y llefydd iawn, o adeiladu tai newydd i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd.

Buddsoddi yn ein Cartrefi Presennol

  • Buddsoddi yn ein tai er mwyn sicrhau eu bod yn ffit ar gyfer y dyfodol, lleihau carbon a chadw at Safonau Ansawdd Tai Cymru.

Adfywio Cymunedol

  • Cyflawni prosiectau adfywio er mwyn cefnogi cynaladwyedd ein trefi a’n cymunedau

 

Last modified on Chwefror 1st, 2021 at 9:07 am