Gwasanaethau Eiddo

Gwasanaethau Eiddo

Property Services Label

I sicrhau ein bod yn rhoi’r cartref delfrydol i’n cwsmeriaid, mae Cartrefi Conwy yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau ac arbenigedd sy’n cael eu cynnig i helpu i gynnal a chadw ein portffolio eiddo sy’n prysur dyfu.

Ein nod yw darparu gwasanaethau a chefnogaeth eiddo rhagorol sy’n helpu i ddiwallu anghenion tai unigol a lleol.

Rydym eisiau cyflawni’r canlyniadau canlynol:

  • Rydym yn falch o’r stoc rydym yn berchen arno, ac yn hyderus ei fod yn bodloni anghenion tai yn unol â’n Cynlluniau Busnes
  • Mae ein stoc a’n prosesau cynnal a chadw cysylltiedig yn bodloni gofynion Cydymffurfiaeth Deddfwriaethol a Rheoleiddio
  • Rydym yn gwneud y mwyaf o’n hasedau cyfredol
  • Rydym yn darparu gwasanaeth teg, effeithlon ac effeithiol i berchnogion prydlesol a pherchnogaeth wedi’i rhannu

Last modified on April 27th, 2017 at 3:39 pm