Sicrhau’r Effeithiau Cymdeithasol Gorau Posibl

Sicrhau’r Effeithiau Cymdeithasol Gorau Posibl

Byddwn yn sicrhau bod yr hyn a wnawn yn cael yr effeithiau cymdeithasol gorau posibl drwy ddarparu ar gyfer y rhai sydd mewn mwyaf o angen.

 

I wneud hyn byddwn yn canolbwyntio ar:

Trechu Tlodi

  • Gwasanaethau a chefnogaeth wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer tenantiaid, i ddeall anghenion, lleihau anghydraddoldeb, ac yn y pendraw, trechu tlodi.

Yr economi sylfaenol

  • Gweithio gyda mentrau bach a chanolig i gefnogi’r bunt Gymreig a thyfu’r economi sylfaenol.

Hyfforddiant a meithrin sgiliau

  • Gweithio gyda thenantiaid a’r gymuned leol i feithrin sgiliau newydd ac i ddarparu cymorth i ddod o hyd i swyddi a chyfleoedd am hyfforddiant a gwirfoddoli.

Last modified on Chwefror 1st, 2021 at 9:09 am