Mynd i’r Afael a’r Argyfwng Hinsawdd

Mynd i’r Afael a’r Argyfwng Hinsawdd

Byddwn yn creu tai a mannau mwy amgylcheddol-gyfeillgar a chynaliadwy gan leihau ein hôl troed carbon.

 

I wneud hyn byddwn yn canolbwyntio ar:

Lleihau ein hôl troed carbon

  • Deall ein defnydd o garbon a buddsoddi mewn, a sefydlu ffyrdd o’i leihau

Darparu Atebion Modiwlaidd

  • Ymchwilio i’r ffyrdd mwyaf effeithiol o ‘ddadgarboneiddio’ ein cartrefi a chyflenwi cartrefi di-garbon drwy’r ffatri Atebion Modiwlaidd.

Leihau gwastraff yn y modd yr ydym yn gweithio

  • Gweithio gyda’n cydweithwyr, ein tenantiaid a’n cymunedau i ddeall sut y gallwn newid yr hyn yr ydym yn ei wneud er mwyn lleihau ein heffaith niweidiol.

Last modified on Chwefror 1st, 2021 at 9:12 am