Bwrdd Creu Menter

Bwrdd Creu Menter

Bwrdd Creu Menter sydd yn gyfrifol am sicrhau bod pwrpas ac amcanion y mae’r busnes wedi’i sefydlu, yn cael eu cyflawni. I gyflawni hyn, mae’n rhaid i’r Bwrdd ddarparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd strategol; gan sicrhau bod gweithgareddau busnes gydag adnoddau priodol, yn ariannol hyfyw a chynaliadwy, yn cael eu cynnal yn unol â’r cyfreithiau priodol, rheoliadau a chodau ymarfer perthnasol a bod asedau cymdeithasol yn cael eu diogelu.

Mae 5 lle ar y Bwrdd Creu Menter. Mae 3 o’r lleoedd wedi eu cadw ar gyfer penodiadau Cartrefi Conwy. Gall y Bwrdd Creu Menter benodi’r gweddill.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y gwasanaethau a ddarperir gan Creu Menter drwy ymweld â’u gwefan yma

Mae’r pobl canlynol wedi ei apwyntio i fwrdd Creu Menter

Meet The Team

Peter Parry - Cadeirydd

Kath Coughlin - Aelod Bwrdd

Neil Ashbridge - Aelod Bwrdd

Elwen Roberts - Aelod Bwrdd

Elinor Corbett-Jones - Aelod Bwrdd

Guto Lewis - Cyweithiwr i Fwrdd Creu Menter

Mark Chadwick - Aelod Bwrdd

Last modified on Chwefror 10th, 2020 at 3:43 pm