Ein Bwrdd

Ein Bwrdd

Ein Bwrdd

Bwrdd Cartrefi Conwy sydd yn gyfrifol am sicrhau bod amcanion y mae’r busnes wedi’i sefydlu, yn cael eu cyflawni. I gyflawni hyn, mae’n rhaid i’r Bwrdd ddarparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd strategol ar draws Grŵp Cartrefi Conwy (a’i Is-gwmnïau), gan sicrhau bod gweithgareddau busnes gydag adnoddau priodol, yn ariannol hyfyw a chynaliadwy, yn cael eu cynnal yn unol â’r cyfreithiau priodol, rheoliadau a chodau ymarfer perthnasol a bod asedau cymdeithasol yn cael eu diogelu.

Mae’r bobl ganlynol wedi’u penodi ar Fwrdd Cartrefi Conwy yn ogystal a aelodau ychwanegol ir pwyllgorau.

Meet The Team

Jim Illidge - Cadeirydd y Bwrdd

Professor David Shepherd - Aelod Bwrdd

Bill Hunt - Aelod Bwrdd

Gareth Jones - Aelod Bwrdd

Neil Ashbridge - Aelod Bwrdd

Kath Coughlin - Aelod Bwrdd

Helen Pittaway - Aelod Bwrdd

Bethan Jones - Aelod Bwrdd

Mark Chadwick - Aelod Bwrdd

Trevor Henderson - Aelod Bwrdd

Last modified on Ionawr 7th, 2020 at 11:19 am