Ein Bwrdd

Ein Bwrdd

Ein Bwrdd

Bwrdd Cartrefi Conwy sydd yn gyfrifol am sicrhau bod amcanion y mae’r busnes wedi’i sefydlu, yn cael eu cyflawni. I gyflawni hyn, mae’n rhaid i’r Bwrdd ddarparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd strategol ar draws Grŵp Cartrefi Conwy (a’i Is-gwmnïau), gan sicrhau bod gweithgareddau busnes gydag adnoddau priodol, yn ariannol hyfyw a chynaliadwy, yn cael eu cynnal yn unol â’r cyfreithiau priodol, rheoliadau a chodau ymarfer perthnasol a bod asedau cymdeithasol yn cael eu diogelu.

Mae’r bobl ganlynol wedi’u penodi ar Fwrdd Cartrefi Conwy yn ogystal a aelodau ychwanegol ir pwyllgorau.

Meet The Team

Professor David Shepherd - Cadeirydd Dros Dro

Bill Hunt - Aelod Bwrdd

Jim Illidge - Aelod Bwrdd

Gareth Jones - Aelod Bwrdd

Robert Redhead - Aelod Bwrdd

Neil Ashbridge - Aelod Bwrdd

Kath Coughlin - Aelod Bwrdd

Helen Pittaway - Aelod Bwrdd

Bethan Jones - Aelod Bwrdd

Mark Chadwick - Aelod Bwrdd

Last modified on Medi 6th, 2019 at 3:22 pm