Kath Coughlin

Kath Coughlin

Ganwyd a magwyd Kath Coughlin yn Lloegr ac ar ôl i’r Brifysgol aeth ymlaen i fod yn Gyfrifydd cymwys. Aeth Kath i weithio yn y maes Cyllid Addysg yng Nghyngor Sir Caer, Prifysgol Lerpwl, Athrofa Gogledd Dwyrain Cymru (Prifysgol Glyndŵr erbyn hyn) cyn ymuno â’r Sector FE yng Ngholeg Llandrillo. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae hi wedi bod yn allweddol yn ddau cyfuniad Coleg â Choleg Meirion-Dwyfor ac yn fwy dweddar Coleg Menai, mae Kath bellach yn arwain y Tîm Gwasanaethau Corfforaethol llwyddiannus iawn fel Cyfarwyddwr Gweithredol y Grŵp ar gyfer Gwasanaethau Corfforaethol Grŵp Llandrillo Menai.

Last modified on Mehefin 6th, 2019 at 2:54 pm