Kath Coughlin

Kath Coughlin

Mae Kath Coughlin yn gyfrifydd cymwys ac wedi gweithio mewn amrywiaeth o sefydliadau addysgol. Mae hi bellach yn rheoli nifer o swyddogaethau amrywiol gan gynnwys Ystadau, Adnoddau Dynol a TG ynghyd â Chyllid yng Ngrŵp Llandrillo Menai. Mae rôl Kath wedi cynnwys rheoli nifer o brosiectau cyfalaf mawr ac uno tri choleg i ffurfio’r Grŵp.

Ymunodd Kath â’r Bwrdd Creu Menter yn 2017 ac yna daeth yn aelod o Fwrdd Cartrefi Conwy yn 2019. Mae Kath yn mwynhau ei rôl ac fel mae gweddill y Bwrdd eisiau sicrhau bod y ddarpariaeth dai orau bosibl yn cael ei ddarparu ar gyfer tenantiaid Cartrefi Conwy.

Last modified on Ionawr 23rd, 2020 at 2:00 pm