Neil Ashbridge

Neil Ashbridge

Mae Neil â hanes yn gweithio i Fanc Lloegr, ac mae’n preswylio yn Wrecsam. Mae ganddo lawer o ddiddordebau, yn cynnwys garddio, teithio a chwaraeon. Ei obeithion ar gyfer Cartrefi Conwy yw darparu eiddo o ansawdd uchel, a gwasanaethau i denantiaid.

Last modified on Ionawr 23rd, 2020 at 1:59 pm