Gareth Jones

Gareth Jones

Gareth Jones board member smiles to camera

Yn ei rôl fel aelod o’r Bwrdd a Chadeirydd y Pwyllgor Datblygu, mae Gareth yn defnyddio ei sgiliau a gwybodaeth Bancio a Rheolaeth proffesiynol. Mae’n byw yn Llandrillo yn Rhos ac mae ei ddiddordebau yn cynnwys Rygbi, Cerddoriaeth a Modura.

Mae Gareth yn awyddus i sicrhau, wrth ddarparu tai o safon i’w denantiaid a chwarae rôl allweddol wrth wella cymunedau, bod Cartrefi yn datblygu fel sefydliad mwy amrywiol, sy’n fasnachol ymwybodol ac arloesol heb golli golwg ar ei rôl graidd. Gweledigaeth Gareth ar gyfer Cartrefi Conwy yw ein bod yn darparu tai newydd, gyrru gwerth o asedau presennol a datblygu rôl ehangach wrth ddarparu gwasanaethau mewn cymunedau.

Last modified on Awst 26th, 2020 at 7:14 pm