Helen Pittaway

Helen Pittaway

Helen Pittaway board member smiles to camera

Penodwyd i: Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau Strategol Bwrdd a Grŵp Cartrefi Conwy

Mae gan Helen gefndir helaeth o fewn y sector cyllid ar ôl gweithio am 17 mlynedd yn Llundain fel Swyddog Gweithredol Cyllid Trosoledd. Yno, roedd Helen yn rheoli portffolio dros £2bn ac roedd yn hollbwysig yn trawsnewid llawer o sefydliadau oedd yn canfod eu hunain mewn anhawster ariannol.   Mae Helen bellach yn defnyddio ei sgiliau ariannol fel Is-Gadeirydd ysgol gynradd, lle mae ei chraffter masnachol wedi arwain at gael y gwerth gorau am arian yn ystod toriadau caledi diweddar.   Mae Helen yn mwynhau treulio amser gyda’i theulu yng Ngogledd Cymru ac mae’n edrych ymlaen at helpu i arwain Cartrefi Conwy drwy’r heriau a’r cyfleoedd sydd o’i flaen.

Last modified on Awst 26th, 2020 at 7:23 pm