Mark Chadwick

Mark Chadwick

Penodwyd i: Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Bwrdd a Grŵp Cartrefi Conwy  

Mae Mark yn arweinydd profiadol mewn busnes.   Mae’n byw yn Lerpwl ar hyn yn bryd ac yn gweithio fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes i sefydliad sydd wedi ennill gwobrau; Fusion 21 Ltd. Mae Mark yn arbenigwr llywodraethu ac mae ganddo sgiliau gwella a sicrwydd busnes.  Mae Mark wedi ymrwymo i gefnogi gwaith grŵp Cartrefi Conwy o ran effaith gadarnhaol ar y cymunedau a wasanaethir.

Last modified on Ionawr 23rd, 2020 at 2:09 pm