Bill Hunt

Bill Hunt

Fel un o drigolion Llandrillo yn Rhos, mae Bill yn aelod diweddar o Fwrdd Rheoli TPAS ac mae ganddo hanes cadarn mewn rheoli ansawdd gwasanaeth cwsmeriaid.

Mae ei ddiddordebau yn amrywio o’r Theatr a Teithio i fwyta da ac ei weledigaeth ar gyfer Cartrefi Conwy yw i barhau ymlaen gyda y darpariaeth a chynnal a chadw gwella cymunedau tai cymdeithasol.

Last modified on Ionawr 23rd, 2020 at 1:57 pm