Jim Illidge

Jim Illidge

Jim Illidge chair of our board smiles to camera

Fe benodwyd Jim i Gadeirydd Bwrdd Cartrefi Conwy yn Tachwedd 2019. Cyn hyn f oedd Cadeirydd cyntaf ein his-gwmni Creu Menter wedyn ei benodi i Gadeirio Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd y Grŵp o 2017. Ei orchmynion ar gyfer Cartrefi Conwy yw i ddosbarthu tai cymdeithasol ychwanegol a gwasanaeth cwsmer ardderchog. Mae hefyd yn pencampyddio pob dim rydym yn gynnig i ein cymunedau ac ein economi lleol.

Mae wedi byw yn bentreoedd yng Ngogledd, Canol ac Orllewin Cymru i gyd oi fywyd gweithio cyn symyd nol i Gonwy bron i 25 mlynedd yn ol. Wedi  ymddeol o ei yrfa fel cyfarwyddwr yn sector  gwasanaeth isadeiledd mae yn mwynhau cerdded ac chwarau cerddoriaeth.

Last modified on Awst 26th, 2020 at 7:17 pm