Jim Illidge

Jim Illidge

Mae Jim wedi byw yn Neganwy am bron i 20 mlynedd. Cyn hynny, roedd yn byw mewn pentrefi yng ngogledd Cymru, canolbarth Cymru a gorllewin Cymru, wrth iddo gael dyrchafiadau yn Nŵr Cymru. Yn y pen draw, daeth yn Gyfarwyddwr Gogledd Cymru, ac yna’n Gyfarwyddwr Rheoli Asedau. Fe adawodd wedyn i ddod yn Gyfarwyddwr gyda Thames Water.

Ers 2004 mae wedi bod yn ymgynghorydd annibynnol i nifer o gwmnïau, gan helpu gyda strategaeth fusnes ac agweddau masnachol.

Mae’n aelod o banel ymgynghori Adrannau Diwydiant a Masnach y DU, gyda’r amgylchedd a dŵr. Yn ei amser rhydd, mae’n mwynhau cerdded, golff cymdeithasol a chwarae cerddoriaeth.

Daeth yn aelod Bwrdd annibynnol o Gartrefi Conwy yn 2013. Mae’n gobeithio y bydd ei brofiad yn helpu i ddarparu tai newydd ymhellach, er mwyn bodloni anghenion lleol a chreu cyfleoedd menter adeiladu eraill.

Last modified on Ebrill 17th, 2019 at 12:01 pm