Dewch i gyfarfod y tîm prydleswyr

Mae ein tîm cyfeillgar yn hapus i helpu ateb eich ymholiadau, ac yn croesawu eich adborth a’ch sylwadau i’n helpu i wella’r gwasanaeth a gewch chi.

 

julie-b

Julie Brotherton

“Rydw i wedi gweithio yn fy rôl fel Swyddog Ymgysylltu Prydlesau a Thir am nifer o flynyddoedd ac yn mwynhau’n fawr. Rydw i wedi datblygu fy rôl dros y blynyddoedd i allu cynnig gwasanaeth cefnogi cysurlon i denantiaid prydlesol. Mae gennyf lawr o wybodaeth ac fel arfer yn gallu ateb ymholiadau unigolyn am brydlesau. Cwpl o flynyddoedd yn ôl, roeddwn yn falch iawn o allu chwarae rhan i sefydlu’r Fforwm Landlordiaid sy’n cyfarfod yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn. Fy amcanion ar gyfer y dyfodol yw parhau i gydweithio, fel y gallwn barhau i wella ein gwasanaethau. Byddem yn annog pob prydleswr i ddod draw i’r fforwm, yn enwedig os nad ydych wedi bod o’r blaen, a’n cyfarfod am sgwrs dros baned.”

 

nichola-h

Nicky Haselgrove

“Fi yw’r Cyfrifydd Taliadau Gwasanaeth ac rydw i’n gyfrifol am gyfrifo a pharatoi eich taliadau am y flwyddyn. Rydw i’n gweithio’n agos â Julie, y Swyddog Prydlesau, o ran cyfreithwyr ac ymholiadau gwybodaeth ariannol. Rydw i’n mwynhau mynd i’r fforwm prydlesau a dod i gyfarfod ein prydleswyr wyneb yn wyneb”.

 

rachel-d

Rachel Dolan

“Rydw i’n cefnogi Julie gyda phopeth sydd i’w wneud â thaliadau prydlesau. Yn bwysicaf oll, rydw i yma i’ch helpu a’ch cefnogi pan fyddwch yn cael trafferth talu neu’n mynd i ôl-ddyledion. Mae’n bwysig gwybod y dylech gysylltu â mi’n sydyn i ddod o hyd i ateb”.

Gallwch hefyd gysylltu â’n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid i:

·       Wneud Taliad

·       Rhoi gwybod am waith atgyweirio

 

Last modified on Mai 9th, 2017 at 3:38 pm