Ffyrdd i dalu

Debyd uniongyrchol
Debyd uniongyrchol

Debyd Uniongyrchol yw’r ffordd fwyaf syml, diogel a chyfleus o wneud taliadau rheolaidd neu gylchol. Cewch wybod mwy yma.

ar-lein
ar-lein

Gallwch dalu ar-lein unrhyw bryd, yn unrhyw le, trwy wefan My Cartrefi. Cewch wybod mwy yma.

Dros y ffôn
Dros y ffôn

Gallwch hefyd ffonio ein llinell ffôn i dalu’n awtomataidd, unrhyw adeg o’r dydd. Cewch wybod mwy yma.

Wyneb yn wyneb
Wyneb yn wyneb

Mae yna nifer o wahanol ffyrdd y gallwch chi dalu’ch rhent wyneb yn wyneb; naill ai yn ein swyddfeydd neu yn eich swyddfa bost leol. Cewch wybod mwy yma.