Mynd ar-lein

Ask Katy on Universal Credit : Online Security from Cartrefi Conwy on Vimeo.

 

Er mwyn gwneud cais a rheoli eich hawliad Credyd Cynhwysol rydych angen mynediad rheolaidd at gyfrifiadur, wi-fi a chyfeiriad e-bost.

Os nad oes gennych un o’r rhain neu os nad ydych chi’n hyderus yn defnyddio cyfrifiadur, mae yna lawer o lefydd y gallwch gael cymorth a chefnogaeth:

Gall eich llyfrgell leol eich helpu i fynd ar-lein a’ch cefnogi i ddefnyddio’r rhyngrwyd ac e-bost yn rhad ac am ddim. Dysgwch fwy yma

Mae yna llawer o lefydd yng Nghonwy lle gallwch gael help i fynd ar-lein. Mwy o wybodaeth fan hyn

Neu fe allwch siarad a Lydia yn ein Tim Ymgysylltu Cymunedolall ddod o hyd i gefnogaeth a chyngor lleol i chi, neu Cysylltwch a Creu Menter ar 01492 588 980 sy’n rhedeg Caffi Swyddi bob Dydd Gwener rhwng 10-12 ac yn cefnogi gyda myn ar-lein.

Poeni am Credyd Cynwhysol?  Awydd cyngor? Mae ein Tim Cymorth Arian allan ac o gwmpas eich cymunedau ich helpu trwy Credyd Cynhwysol. Mwy o Wybodaeth

Last modified on Chwefror 18th, 2020 at 2:43 pm