Mynd ar-lein

Er mwyn gwneud cais a rheoli eich hawliad Credyd Cynhwysol rydych angen mynediad rheolaidd at gyfrifiadur, wi-fi a chyfeiriad e-bost.

Os nad oes gennych un o’r rhain neu os nad ydych chi’n hyderus yn defnyddio cyfrifiadur, mae yna lawer o lefydd y gallwch gael cymorth a chefnogaeth:

Gall eich llyfrgell leol eich helpu i fynd ar-lein a’ch cefnogi i ddefnyddio’r rhyngrwyd ac e-bost yn rhad ac am ddim. Dysgwch fwy yma

Mae yna llawer o lefydd yng Nghonwy lle gallwch gael help i fynd ar-lein. Mwy o wybodaeth fan hyn

Neu fe allwch siarad â’n Tim Ymgysylltu Cymunedol all ddod o hyd i gefnogaeth a chyngor lleol i chi.

Poeni am Credyd Cynwhysol?  Awydd cyngor? Mae ein Tim Cymorth Arian allan ac o gwmpas eich cymunedau ich helpu trwy Credyd Cynhwysol. Mwy o Wybodaeth

Last modified on Mehefin 19th, 2018 at 11:19 am