Berth Y Glyd

Mi fydd y datblygiad cyffroes yma yn gweld 17 o dai newydd mewn ardal preswyl ar ochr cefn gwlad Gogledd Cymru.

Mae’r datblygiad yn cynnwys fflatiau 1 a 2 ystafell wely (bydd rhai wedi ei addasu ar gyfer pobl gyda anabledd) yn ogystal a tai teuleuol 3 a 4 ystafell wely.

Mae’r tai yma ar gyfer tenantiaid tai cymdeithasol.

 

Beth yw tai cymdeithasol?

 

Tai Cymdeithasol yw tai sydd wedi ei ddarparu gan Cyngorau Lleol ac Cymdeithasau Tai gyda cyfraddau sydd yn fforddiadwy i rai sydd a incwm isel. Mae cofrestru ar gyfer tai cymdeithasol yn dibynnu ar ymgeiswyr yn cyraedd ‘angen tai’

Sut i ymgeisio am dai cymdeithasol

Gallwch ymgeisio am dai cymdeithasol gan gwblhau ffurflen gais trwy Datrysiadau Tai Conwy.

 

Last modified on Mawrth 22nd, 2019 at 3:03 pm