Ty Llwyfen, Bae Colwyn

Mae ein datblygiad newydd Elmwood ym Mae Colwyn gyda 14 fflat, 1 a dau wely.  Bydd yr adeilad cyffroes yma yn gweld adnewyddiad gyfangwbl or hen adeilad meddygfa yn ogystal a estyniad adeilad newydd modern ir cefn y safle. Bydd y fflatiau ar gael iw rhentu yn Ngaeaf 2018 ac mae’r rhent yn cychwyn o £400 PMC.

 

Bydd y fflatiau hyn ar gael ar daliadaeth canolbarth:

Pwy sydd yn gymwys ar gyfer tai canolbarth?

I fod yn gymwys i ymgeisio am eiddo canolbarth bydd rhaid i chi:

  • Gael incwm Tŷ rhwng *£15,000 a £30,000 neu os ddim mewn cyflogaeth gyda tâl, ac ddim yn llawn ddibynnu ar fudd-dal tai (*am fflatiau 1 a 2 stafell wely mi wnawn dderbynnu ymgeiswyr gyda incwm llai).
  • Fod yn annhebyg i gael cynnig tai cymdeithasol.
  • Fethu gallu fforddio rhent sector breifat, oherwydd incwm cyfyngedig.

I ymgeisio am dai canolbarth:

Gallwch gysylltu an tîm trwy ein  ffurflen ar-lein  neu galwch 0300 124 0040

 

Last modified on Mawrth 22nd, 2019 at 3:01 pm