Blanced Drydanol

Blanced Drydanol

Arwyddion o beryglon gyda blanced drydanol

 • Ffabrig yn dechrau rhaflo
 • Marciau deifio
 • Darnau’n dangos
 • Crychu neu blygu
 • Baeddu
 • Mannau tamp
 • Tapiau clymu wedi’u torri neu ar goll
 • Fflecs wedi gwisgo
 • Cysylltiadau rhydd

Hen farc diogelwch BEAB – symbol crwn (mae’r arwydd newydd mewn priflythrennau gwyn ar gefndir du). Mae hyn yn golygu ei bod yn fwy na 10 oed.

Os yw eich blanced neu unrhyw ran o’r gwifro’n dangos unrhyw un o’r arwyddion peryglus hyn, dylech gael rhywun i edrych arni neu mae angen un newydd arnoch.

 

Prynu blanced drydanol newydd

Mae’n rhatach cael blanced drydanol newydd nag ydyw i ddisodli eich teulu a’ch cartref. Felly os oes gennych unrhyw amheuaeth am gyflwr eich blanced, rhowch hi yn y bin a phrynu un newydd.

Dylech gael blanced drydanol newydd o leiaf bob 10 mlynedd. Peidiwch â phrynu blanced ail law, ac edrychwch am y safon Brydeinig neu Ewropeaidd a gwnewch yn siŵr fod ganddi farc ardystio diogelwch. Gwnewch yn siŵr fod gan y blanced amddiffyniad rhag gorboethi.

Storio eich blanced yn ddiogel

Bydd storio eich blanced yn y ffordd gywir yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y gorau ohoni. Peidiwch â phlygu blancedi trydanol – gall ddifrodi’r gwifrau. Mae’n well eu rholio. Neu gallwch storio blancedi drwy eu rhoi ar wely sbâr. Gallwch adael isflancedi trydanol ar eich gwely drwy’r flwyddyn os ydych yn dymuno.

Defnyddio eich blanced drydanol yn ddiogel

 • Dilynwch y cyfarwyddiadau bob amser
 • Peidiwch byth â defnyddio isflanced drydanol fel carthen drydanol, ac i’r gwrthwyneb
 • Cadwch bob blanced yn wastad
 • Clymwch isflancedi trydanol i’r gwely neu’r fatres – mae hyn yn eu hatal rhag llithro neu grychu, a allai eu difrodi
 • Dylid ond gadael blanced ymlaen drwy’r nos os oes gan flanced reolyddion thermostatig ar gyfer defnydd diogel drwy’r nos. Fel arall, diffoddwch hi a’i datgysylltu cyn i chi fynd i’r gwely
 • Peidiwch â chael y blancedi’n wlyb, ac os yw eich blanced yn mynd yn wlyb, peidiwch â’i defnyddio. Peidiwch byth â’i rhoi ymlaen er mwyn ei sychu.

Last modified on Mehefin 24th, 2019 at 3:26 pm