Larymau Tân

Larymau Tân

Peidiwch ag anghofio – Mae gwasanaeth tân ac achub Gogledd Cymru’n cynnig gwiriadau diogelwch tân yn y cartref am ddim.  GWNEWCH EICH APWYNTIAD HEDDIW.

Larymau tân

  • Rydych yn chwe gwaith yn fwy tebygol i farw mewn tân os nad oes gennych larwm tân.
  • Mae larymau tân yn rhoi rhybuddion cynnar am dân – sy’n arbennig o bwysig pan fydd pawb yn cysgu.
  • Dylid cynnal a chadw larymau’n briodol, felly rhowch brawf ar eich larwm bob wythnos. (Os ydych mewn tai gwarchod â chefnogaeth, bydd eich Cydlynydd Byw yn Annibynnol yn gwneud y gwiriadau yma i chi).
  • Newidiwch y batri bob blwyddyn.
  • Dylid gosod un larwm ar bob llawr, ar nenfwd y cyntedd neu ar ben y grisiau’n ddelfrydol.

Last modified on Ebrill 5th, 2017 at 2:11 pm