Diogelwch Barbeciw

Diogelwch Barbeciw

Diogelwch barbiciw cyffredinol

 • Gwnewch yn siŵr fod eich barbiciw mewn cyflwr da
 • Gwnewch yn siŵr fod y barbiciw ar leoliad gwastad, ac nid yn agos at sied, coed neu lwyni
 • Cadwch blant, gemau gardd ac anifeiliaid anwes yn bell oddi wrth yr ardal goginio
 • Cadwch lygad ar fwyd sydd ar y barbiciw bob amser
 • Cadwch fwced o ddŵr neu dywod gerllaw ar gyfer argyfyngau
 • Gwnewch yn siŵr fod y barbiciw wedi oeri cyn ceisio ei symud.

Barbiciws siarcol

 • Defnyddiwch dim ond digon o siarcol i orchuddio’r gwaelod, i ddyfnder o tua 50mm (2 fodfedd)
 • Defnyddiwch danwyr tân neu danwydd cynnau tân cydnabyddedig, a dim ond ar lo oer – defnyddiwch y swm isaf posibl a pheidiwch byth â defnyddio petrol
 • Peidiwch byth â rhoi llwch poeth yn syth i focs lludw neu fin ar olwynion – gallent doddi’r plastig ac achosi tân.

Barbiciws nwy

 • Gwnewch yn siŵr fod y tap wedi’i ddiffodd cyn newid y silindr nwy.
 • Newidiwch y silindrau y tu allan os yw’n bosibl, neu mewn ardal wedi’i hawyru’n dda.
 • Os ydych yn amau bod gollyngiad yn y silindr neu’r gwaith peipiau, brwsiwch ddŵr sebon o gwmpas yr uniadau a disgwyliwch am y swigod – tynhewch i’w drwsio ond peidiwch â’i wneud yn rhy dynn
 • Ar ôl coginio, trowch y silindr nwy i ffwrdd cyn ei ddifodd gyda’r rheolyddion i sicrhau bod unrhyw nwy dros ben yn y gwaith peipiau’n cael ei ddefnyddio i gyd.

Last modified on Ebrill 10th, 2017 at 4:04 pm