Diogelwch Canhwyllau

Diogelwch Canhwyllau

Mae canhwyllau yn y cartref yn dod yn fwyfwy poblogaidd nawr fel ffordd o ymlacio yn ein cartrefi, sydd wedi arwain at gynnydd mawr yn nifer y digwyddiadau tân sy’n ymwneud â chanhwyllau.

Mae canhwyllau’n nodi achlysuron arbennig ac yn creu awyrgylch arbennig. Maent hefyd yn dod â thân i’ch cartref. Felly mae’n rhaid eu trin yn ofalus.

Gair i Gall

 • Rhowch ganhwyllau ar arwyneb sy’n wrthiannol i wres. Byddwch yn arbennig o ofalus gyda goleuadau nos a chanhwyllau te, sy’n mynd yn ddigon poeth i doddi plastig. Nid yw setiau teledu’n wrthrychau sy’n wrthiannol i wres.
 • Rhowch nhw mewn rhywbeth sy’n gallu eu dal yn iawn. Mae angen i ganhwyllau gael eu dal yn gadarn i sefyll yn syth gan y gafaelydd, fel nad ydynt yn disgyn. Mae angen i’r daliwr fod yn sefydlog hefyd, fel nad ydyw hwnnw’n disgyn chwaith
 • Peidiwch â’u rhoi yn agos at lenni. Peidiwch â rhoi canhwyllau wrth ymyl llenni neu ffabrigau eraill – neu ddodrefn. A pheidiwch â’u rhoi wrth ymyl drafftiau.
 • Peidiwch â’u rhoi o dan silffoedd. Mae’n hawdd anghofio bod yna lawer o wres uwchben cannwyll sy’n llosgi. Os ydych yn ei rhoi o dan silff neu arwyneb arall, yna fe all losgi’r arwyneb. Gwnewch yn siŵr bod o leiaf tair troedfedd (un metr) rhwng cannwyll ac unrhyw arwyneb uwch ei phen
 • Cadwch ddillad neu wallt oddi wrthynt. Os oes unrhyw bosibilrwydd y gallech blygu dros gannwyll ac anghofio ei bod hi yno, yna gosodwch hi yn rhywle arall. Nid ydych chi eisiau llosgi eich dillad neu eich gwallt
 • Cadwch anifeiliaid anwes a phlant draw. Ni ddylai anifeiliaid anwes na phlant fod yn agos at ganhwyllau
 • Cadwch ganhwyllau ar wahân. Gadewch o leiaf pedair modfedd (10cm) rhwng y ddwy gannwyll sy’n llosgi
 • Byddwch yn ofalus gyda chanhwyllau addunedol neu ganhwyllau ag arogl. Mae’r mathau yma o ganhwyllau’n troi’n hylif i ryddhau eu harogl, felly rhowch nhw mewn gwydr neu ddaliwr metel
 • Peidiwch â’u symud tra byddant yn llosgi. Diffoddwch y canhwyllau cyn eu symud. Hefyd, peidiwch â gadael i unrhyw beth ddisgyn i’r cwyr poeth, fel coesau matsis
 • Peidiwch â’u gadael i losgi. Diffoddwch y canhwyllau cyn i chi adael yr ystafell. Peidiwch byth â mynd i gysgu gyda channwyll yn dal i losgi. A pheidiwch byth â gadael cannwyll sy’n llosgi neu losgwr olew mewn ystafell wely plentyn
 • Defnyddiwch laniadur neu lwy i’w diffodd. Mae’n fwy diogel na’u chwythu, sy’n gallu chwythu gwreichion a chwyr poeth i bobman
 • Gwnewch yn gwbl sicr eu bod nhw wedi’u diffodd. Gall canhwyllau sydd wedi’u diffodd barhau i fudlosgi a dechrau tân. Gwnewch yn siŵr eu bod wedi’u diffodd yn llwyr.

Last modified on Mai 22nd, 2017 at 4:27 pm