Cynlluniau Dianc

Cynlluniau Dianc

DYLAI POB AELWYD GAEL RHYW FATH O GYNLLUN DIANC AR WAITH, RHAG OFN Y BYDD Y GWAETHAF YN DIGWYDD. RYDYM YN GOBEITHIO NA FYDDWCH CHI BYTH YN GORFOD EI DDEFNYDDIO, OND MAE’N BWYSIG PARATOI AR EI GYFER FEL NAD OES OEDI PAN FYDD YN CAEL EI WEITHREDU.

Cynlluniwch Gyda’ch Gilydd

Cynlluniwch gyda’ch gilydd fel teulu, gan wneud yn siŵr bod y plant yn yr aelwyd yn gwybod y cynllun a beth i’w wneud pe bai yna dân. Mae angen gwneud trefniadau arbennig er mwyn ystyried pobl hŷn a all fyw gyda chi, a sut y byddwch yn eu cynorthwyo i ddianc.

Y Llwybr Dianc

Gwnewch yn siŵr fod y llwybr dianc yn ymarferol a bod modd ei ddefnyddio. Cofiwch siarad yn rheolaidd amdano, fel ei fod yn aros yn y cof. Mae hefyd yn ddoeth cael ystafell y gallech i gyd aros ynddi pe bai’r gwaethaf yn digwydd. Byddai’n ddoeth cael ffôn yn yr ystafell hon hefyd fel y gallwch ofyn am gymorth. Gwnewch yn siŵr fod y plant i gyd yn gwybod eich cyfeiriad, rhag ofn y byddan nhw’n gorfod ffonio eu hunain.

Gweiddiwch am Gymorth

Mae’n bwysig rhoi gwybod i ymladdwyr tân eich bod chi yna, ac os nad ydych wedi llwyddo i ffonio 999, mae angen i chi seinio rhybudd. Pwyswch allan o’r ffenestr i anadlu os oes angen i chi. Parhewch i dynnu sylw at eich hun. Os yw’r ffenestr wedi cloi, rhowch gynnig ar ei malu gyda gwrthrych trwm. Tarwch y ffenestr yn y gornel, oherwydd fe allai fod yn anodd malu’r gwydr. Gall fod yn werth prynu sawl Morthwyl Bywyd hefyd, sy’n bris bach i’w dalu os yw’n helpu i chi ddianc.

Dianc

Dim ond os ydych mewn perygl enbyd o’r tân y dylech ddianc drwy ffenestr. Pan fyddwch yn yr ystafell, mae’n ddoeth rhoi dillad gwely neu ddillad wrth waelod y drws i atal y mwg rhag dod i mewn cyn i chi ddianc. Os oes dau oedolyn, dylai un gael ei ollwng gyntaf i alluogi bod y plant yn cael eu gostwng cyn cael eu gollwng, peidiwch â neidio. Os ydych yn dianc o ystafell wely i fyny’r grisiau, taflwch y fatres neu ddillad wely allan, er mwyn helpu fel clustog wrth lanio.

 

Gwiriadau Diogelwch y Cartref AM DDIM

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynnig cyngor diogelwch tân am ddim yn eich cartref. Archebwch eich archwiliad diogelwch tân yn y cartref yma heddiw

 

 

Last modified on Mai 22nd, 2017 at 4:31 pm