Coginio

Coginio

Mae tanau sosban sglodion yn achosi un o bob pump o danau damweiniol mewn tai, y mae’r gwasanaeth tân ac achub yn gorfod delio â nhw yn y DU bob blwyddyn. Mae bron i 20 o bobl yn cael eu lladd neu eu niweidio bob dydd mewn tanau damweiniol sy’n dechrau yn eu cegin, ffrïwr saim dwfn yw’r achos mwyaf cyffredin o’r rhain. Os ydych yn dewis ffrio eich sglodion mewn saim dwfn, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei wneud yn ofalus. Gwell fyth, dewiswch sglodion i’w coginio yn y popty, neu defnyddiwch ffrïwr thermostatig.

Rhagofalon i’w Cymryd

  • Peidiwch byth â llenwi sosban sglodion gyda mwy na thraean o olew
  • Ystyriwch ddefnyddio ffrïwr saim dwfn wedi’i reoli gyda thermostat
  • Cadwch lygad ar fwyd sy’n coginio bob amser. Hyd yn oed os yw’r ffôn neu gloch y drws yn canu. Cofiwch – mae tân yn dechrau pan fyddwch chi’n rhoi’r gorau i roi sylw.
  • Os ydych wedi bod yn yfed alcohol, peidiwch â meddwl am goginio gyda sosban sglodion.

Os Oes Gennych Dân Sosban Sglodion:

  • Ffoniwch y gwasanaeth tân ac achub ar 999 yn syth
  • Peidiwch â mentro
  • Sicrhewch eich bod â llwybr dianc clir
  • Peidiwch byth â symud y sosban
  • Diffoddwch y gwres (os yw’n ddiogel i wneud hynny)
  • Peidiwch byth â defnyddio dŵr ar dân sosban sglodion, bydd hyn yn achosi pêl o dân

GWIRIADAU DIOGELWCH CARTREF AM DDIM

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynnig cyngor diogelwch tân am ddim yn eich cartref. Archebwch eich archwiliad diogelwch tân yn y cartref yma heddiw!

Last modified on Mehefin 24th, 2019 at 3:29 pm