Diogelwch tân mewn fflatiau

Diogelwch tân mewn fflatiau

Beth i’w wneud pe bai tân yn eich bloc

Mae’n bwysig iawn eich bod yn gyfarwydd â’r gweithdrefnau diogelwch tân lle rydych yn byw. Gellir canfod y wybodaeth hon yn yr holl ardaloedd cymunedol. Os nad ydych yn sicr beth yw’r gweithdrefnau diogelwch yn eich bloc siaradwch â ni ar unwaith a gallwn eu hegluro i chi.

Diogelwch Tân mewn Ardaloedd Cymunedol

Mae’n bwysig bod yr holl ardaloedd cymunedol yn cael eu cadw’n glir bob amser i atal y perygl o ledaenu tân drwy’r ardaloedd cymunedol.

Os byddwn yn darganfod eitemau sy’n rhwystro’r ardaloedd cymunedol, byddwn yn cymryd y camau priodol i symud y rhain.

Edrychwch ar ein Nodiadau Canllaw Rheoli Diogelwch Tân mewn Ardaloedd Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth

Rydym hefyd yn eich atgoffa i gadw’r holl ddrysau tân ar gau bob amser. Mae drysau tân sydd ar gau yn gymorth i atal tân rhag lledaenu, gan roi amser i’r gwasanaethau brys gyrraedd a chynorthwyo i ymladd tân. PEIDIWCH â dal drysau tân ar agor gyda gwrthrychau. Mae hyn yn cynnwys drysau mynediad cymunedol, drysau coridorau a drysau fflatiau.

Last modified on Chwefror 19th, 2020 at 12:40 pm