Ennillwch aelodaeth blwyddyn i National Trust

Ennillwch aelodaeth blwyddyn i National Trust

ENNILLWCH aelodaeth flynyddol i’r National Trust.

Fel rhan o’n Dathliad 10 mlynedd rydym yn rhoi 10 Peth Da i ffwrdd i’n tenantiaid. Enillwch fynediad am ddim i gannoedd o leoedd bythgofiadwy ym Mhrydain gyda aelodaeth blwyddyn i’r National Trust.

Gyd sydd rhaid i chi wneud yw gyrru neges breifat gyda eich enw a manylion cyswllt, neu gyrrwch ebost tuag at communications@cartreficonwy.org.

(Mae’r cystadleuaeth yma ar gyfer tenantiaid Cartrefi Conwy yn unig)

Categori: Uncategorized @cy