Ennillwch Daleb Zipworld ar gyfer Sul y Dadau

Ennillwch Daleb Zipworld ar gyfer Sul y Dadau

Dim ond wythnos a hanner I fynd tan Sul y Tadau, peidiwch anghofio i wneud diwrnod Tad gwych ac enwebwch ef am daleb ZipWorld am ddim!

Fel rhan o’n 10 Peth Da, dewiswch chi o antur unigol ar y Zipline Velocity neu daith i deuluoedd ar y Fforest Coaster neu Skyride.

Rhaid i’r ceisiadau fod yn denant Cartrefi Conwy neu y Tad sydd wedi ei nomineiddio. Felly peidiwch ac oedi, Gyrrwch eich manylion i communications@cartreficonwy.org neu neges breifat ar Facebook gyda’ch manylion a’ch cyfeiriad cyswllt.