Mae My Cartrefi wedi glanio!

Mae My Cartrefi wedi glanio!

Oeddwch yn gwybod y gallwch dalu eich rhent, edrych ar eich datganiad, reportio atgyweriadau ac llawer mwy trwy ein portal MyCartrefi newydd?

Mae cofrestru yn eich cynnwys mewn cystadleuaeth Gwobrau Cartrefi ‘Rwy’n Cysylltu’ yn fisol ac gallwch ennill £200.

Mi fydd ein gwersi fideo yn mynd i fynu yn reolaidd fellu edrychwch isod ar sut i gofrestru ac i dalu eich rhent trwy My Cartrefi.

Sut i gofrestru

 

Gwneud taliad