Stori dda yn y llyfrgell

Stori dda yn y llyfrgell

Mae plant ysgol wedi bod yn diolch mewn cân i’r tîm sydd wedi gwneud gwaith gwella anferth gwerth £47,000 yn eu llyfrgell leol.

Aeth plant o Ysgol Babanod Llanfairfechan ac Ysgol Pant y Rhedyn i berfformio caneuon yn Gymraeg a Saesneg yn y digwyddiad arbennig a gynhaliwyd i ail agor y llyfrgell, sydd ar y stryd fawr yn Llanfairfechan, yn swyddogol.

 

Cafodd yr adeilad ei weddnewid gan y gwaith a wnaed gyda chymorth cymdeithas tai Cartrefi Conwy a chwmni adeiladu Brenig Construction.

 

Fe wnaeth Cyfeillion Llyfrgell Gymunedol Llanfairfechan hefyd lansio cystadleuaeth ysgrifennu stori fer a chystadleuaeth dylunio logo, i’r plant ysgol gael cymryd rhan.

 

Bydd y dyluniad logo buddugol yn cael lle teilwng ar ffenestri’r llyfrgell.

 

Roedd pobl yn wresog iawn eu cymeradwyaeth wrth i Aelod Seneddol Aberconwy, Guto Bebb, dorri’r rhuban a gadael i ddefnyddwyr, hen a newydd, fynd i mewn i’r cyfleusterau newydd.

 

Dywedodd ei bod yn galondid gweld yn uniongyrchol y gwaith gwych a wnaed gan y gymuned, sydd wedi troi adeilad y llyfrgell yn ganolbwynt bywiog i fywyd y gymuned.

 

Gallwch wybod mwy am ein datblygiad yn Llanfairfechan fan hyn