Ailagor safleoedd adeiladu

Ailagor safleoedd adeiladu

Rydym yn eich hysbysu y byddwn yn ailagor y safle adeiladu yn Sefton Road ddydd Llun 11 Mai 2020 a byddwn yn ailddechrau gweithio i orffen adeiladu’r cartrefi fforddiadwy hyn sydd eu hangen yn fawr.

Rydym am i chi wybod bod ein timau wedi bod yn gweithio’n galed i fabwysiadu arferion gwaith newydd sy’n unol â chanllawiau llym Covid-19 y Llywodraeth a’r Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu.

Mae hyn yn cynnwys anwythiadau safle newydd i’r holl weithwyr pan fyddant yn cyrraedd y safle fel y gallant ddeall y safonau a’r ffyrdd newydd o weithio. Mae hyn hefyd yn golygu bod gwaith yn debygol o fod ar gyflymder arafach nag o’r blaen felly dros yr wythnosau nesaf byddwn yn edrych ar yr effaith y bydd hyn yn ei chael ar yr amser y bydd yn ei gymryd i orffen y datblygiad.

 

Mae’r safleoedd sy’n ailagor yn

 

  • Sefton Road, Hen Golwyn
  • Conway Road, Bae Colwyn
  • Maelgwyn, Cyffordd Llandudno
  • Gloddaeth Street, Llandudno

 

Byddwn yn rhoi diweddariadau yma ar ein gwefan ac yn cysylltu â thenantiaid a thrigolion y mae angen i ni eu gwneud gyda mwy o fanylion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am unrhyw un o’n safleoedd gwaith, cysylltwch â ni.

Ffoniwch 0300 124 0040 neu e-bostiwch ymholiadau@cartreficonwy.org

Categoriau: Uncategorized @cy