Ymgyrch Yma i Helpu wedi ei lansio

Ymgyrch Yma i Helpu wedi ei lansio

Yn ystod y cyfnod lockdown er mwyn rhoi tawelwch meddwl i’n tenantiaid lansiwyd ein hymgyrch ‘Yma i Helpu’ ar ein holl sianeli Cyfryngau Cymdeithasol.

Rydym am i chi wybod ein bod yn dal yma i’ch helpu a’ch cefnogi trwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd. Ydy, mae ein swyddfeydd ar gau i ymwelwyr. Efallai y byddwn yn cymryd ychydig mwy o amser i ateb y ffôn. Oes, mae gennym sawl cydweithiwr sy’n hunan-ynysu. Ond rydym ni dal yma i helpu.

Edrychwch isod ar rai o’n cydweithwyr rydyn ni wedi bod yn gweiddi amdanyn nhw ac sy’n gweithio’n galed i’ch cefnogi chi trwy’r amser hwn 💚

 

 

Categoriau: Cartrefi News