Disgyblion yn helpu Cartrefi Conwy tacluso ystad tai yn y gwanwyn

Disgyblion yn helpu Cartrefi Conwy tacluso ystad tai yn y gwanwyn

Mae plant ysgol wedi bod yn gweithio gyda grwpiau cymunedol er mwyn helpu i lanhau eu ystad o dai y gwanwyn hwn.

Roedd ymdrechion y tîm yn casglu sbwriel yn golygu bod ystad Peulwys yn Llysfaen yn daclus iawn erbyn y diwedd, ac wedyn roedd brechdanau bacwn ar gael i bawb yn y ganolfan gymuned fel gwobr.

Roedd y gwaith yn cael ei arwain gan y rheolwr adfywio cymunedol Owen Veldhuizen, a’r cydlynydd ymgysylltu cymunedol Vinny Murtagh o gymdeithas tai  Cartrefi Conwy, sy’n rheoli’r stad.

Cafodd hyn ei drefnu fel rhan o ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru gan Cadwch Gymru’n Daclus.

Roedd Codie-Lea Smith, 10 oed, sy’n ddisgybl yn Ysgol Sŵn y Don, yn cymryd rhan yn y gwaith glanhau, ac yn meddwl ei fod yn syniad da iawn.

Meddai Codie: “Mae wedi bod yn wych. Mae pawb wedi gweithio’n wirioneddol galed a chasglu llwythi o sbwriel, hyd yn oed bapurau melysion. Mae’n gwneud popeth gymaint yn well. Doeddwn i ddim yn gwybod faint o sbwriel oedd yna nes mynd i edrych.”

A dywedodd un arall o’r disgyblion, Alishia Tierney, 10 oed: “Mae’n hwyl, ac mae’n beth da bod allan efo fy mam a’n cyfeillion yn casglu ysbwriel.

“Mae’n gwneud i’r ystad edrych gymaint gwell a glanach ac mae’n fwy diogel i blant bach hefyd. Rydw i’n meddwl y dylem ni wneud hyn yn rheolaidd, ond byddai’n well pe na byddai pobl yn taflu sbwriel i ddechrau.”

Roedd yr uwch athrawes Eileen Salter hefyd wedi dod i helpu, a dywedodd ei bod hi’n falch o weld gymaint o blant yn cymryd rhan yn y gwaith glanhau.

Dywedodd Eileen: “Mae’n dda gweld gymaint o blant a theuluoedd yn gweithio efo’i gilydd. Fe fyddwn ni’n cael cyfarfod yn yr ysgol ymhen tua phedair wythnos i drafod y gwaith casglu sbwriel, pa mor dda oedd ei wneud a faint o effaith mae wedi’i gael.

“Byddwn ni’n parhau i adrodd y neges bod angen i bawb chwarae eu rhan mewn gofalu am yr amgylchedd, boed hynny trwy ailgylchu neu wneud yn sicr nad ydi sbwriel yn cael ei daflu i bobman.”

Dywedodd Owen Veldhuizen: “Mae wedi bod yn rhyfeddol faint o’r gymuned sydd wedi dod i wneud hyn, dros 40 o bobl, sy’n dangos beth mae modd ei gyflawni wrth weithio’n agos efo’r gymuned.