Rydym yn edrych am aelod anweithredol o’r bwrdd

Rydym yn edrych am aelod anweithredol o’r bwrdd

 

Rydym yn awyddus i benodi aelod Anweithredol o’r Bwrdd i lenwi swydd sy’n codi o ganlyniad i ymddeoliad ym Medi 2017.

 

Am ymholiadau neu i ofyn am ffurflen gais cysylltwch â Sandra Lee, Ysgrifennydd y Cwmni;

Rhif ffôn: 0300 124 0040, neu e-bostiwch

sandra.lee@cartreficonwy.org

Cartrefi Conwy, Morfa Gele, Parc Busnes Gogledd Cymru, Cae Eithin, Abergele LL22 8LJ

 

Dyddiad Cau: Ceisiadau ysgrifenedig ffurfiol i’w derbyn erbyn 11 Awst 2017

 

Neu am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Categori: Uncategorized @cy