Gwobrau Garddio Rhagorol

Gwobrau Garddio Rhagorol

Ydych chi’n falch o’ch Plannwr?

Yn ddawnus gyda’ch Basgedi?

Yn chwynnu’n aml?

Neu’n arddwr naturiol penigamp?

Beth am ymgeisio yn ein Gwobrau Garddio Rhagorol mewn cydweithrediad â’n Diwrnod Pobl Hŷn 2019

Byddwn yn cydnabod Gardd Rhagorol a Gardd Gymunedol Rhagorol Cartrefi Conwy ar ein Diwrnod Pobl Hŷn ar 11 Hydref.

Anfonwch luniau o’ch gardd/plannwr/basged grog neu ardd gymunedol a dywedwch wrthym ni pam ei fod yn rhagori. Mae’r dyddiad cau wedi ei ymestyn ac dylai ceisiadau fod mewn erbyn dydd Llun 15fed Gorffennaf. Sicrhewch eich bod yn rhoi eich manylion cyswllt. Anfonwch i:

E-bost Megan.Taylor-Rose@cartreficonwy.org, neu drwy’r post i:

Catrefi Conwy, Morfa Gele, Abergele, LL22 8LJ

Os ydych angen cymorth i dynnu lluniau, gofynnwch am Megan neu Nerys ar 0300 124 0040

Categoriau: Cartrefi News