Llythyr i bob tenant tai cymdeithasol yng Nghymru

Llythyr i bob tenant tai cymdeithasol yng Nghymru

Mae’r pandemig coronafeirws yn cael effaith ar ein bywydau ni i gyd.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu i sicrhau bod cymorth a chefnogaeth ar gael pan fydd ei angen ar denantiaid, ledled Cymru. Mae awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig wedi cytuno y dylid trin pawb yn deg.

 

Byddwn yn:

 

  • Eich cadw’n ddiogel yn eich cartref.
  • Helpu chi i gael cefnogaeth ariannol sydd ei hangen arnoch chi.
  • Cefnogwch chi i ddod o hyd i atebion os ydych chi’n cael anhawster talu’ch rhent.
  • Gwnewch bopeth o fewn ein gallu i gefnogi’ch lles.

 

Darllenwch y llythyr llawn yma:  https://gov.wales/letter-all-social-housing-tenants-wales-coronavirus

Categoriau: Uncategorized @cy