Sheila yn trawsnewid ei bywyd gyda dosbarthiadau myfyrdod

Sheila yn trawsnewid ei bywyd gyda dosbarthiadau myfyrdod

Mae nain a ddioddefodd broblemau iechyd meddwl fel plentyn ac a gafodd chwalfa nerfol wedi trawsnewid ei bywyd ar ôl mynychu dosbarthiadau myfyrdod arbennig.

Ymunodd Sheila Campbell, 60 oed, â’r sesiynau a drefnwyd gan Cartrefi Conwy ym mis Chwefror ac mae’n dweud eu bod wedi gwneud gwahaniaeth enfawr iddi ac yn helpu ei hadferiad.

Mae Sheila, sy’n briod a chanddi thri o blant a thri o wyrion, yn byw yn Trinity Avenue, Llandudno, ond treuliodd 40 mlynedd gyntaf ei bywyd yn Lerpwl.

Dywedodd: “Mae ansawdd bywyd yn llawer gwell yma ac mae fy ngŵr wedi bod yn mynd allan gyda’r grŵp cerdded ac rydw i wedi bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau garddio yma.

“Fel plentyn roeddwn i’n ddyslecsig a phan oeddwn yn yr ysgol roedd 53 yn y dosbarth ac roedd ganddyn nhw system addysgu oedd yn seiliedig ar seineg oedd yn golygu na allwn i ddarllen nac ysgrifennu’n iawn.

“Mae’r dosbarthiadau hyn hefyd wedi bod yn wych i mi ac wedi fy helpu i wneud mwy ar gyfer fy hun, cyn hynny roeddwn o dan lawer o straen gan fy mod i bob amser yn ceisio gwneud popeth 110 y cant.

“Maen nhw wedi fy helpu i arafu fy anadlu a lleihau fy mhwysau gwaed ac rydw i wedi bod yn rhan o’r gwaith garddio a bellach rwy’n helpu’r bobl hŷn sy’n rhy hen i ofalu am eu gerddi ac rwyf wrth fy modd.

“Mae’r dosbarthiadau yn fy nysgu i fod yn garedig i mi fy hun a pho fwyaf ohono rwy’n ei wneud y mwyaf rwy’n ei gael ohono felly rwy’n hyderus fy mod i’n mynd i gael bywyd iach iawn yn y dyfodol.”

Ychwanegodd: “Nid yw Cartrefi Conwy yn darparu cartref i chi yn unig, maen nhw hefyd yn gofalu am eich iechyd corfforol a meddyliol. Rwyf wedi fy syfrdanu’n fawr gyda faint maen nhw wedi’i roi i les eu tenantiaid.

“Maen nhw ar flaen y gad yn y gofal maen nhw’n ei ddarparu a’r gweithgareddau grŵp y maen nhw’n eu trefnu.”

Mae Lydia Watson, Cydlynydd Cynnwys Cymunedau Cartrefi Conwy, wedi mynd i’r dosbarthiadau Symudiad Meddwl a Myfyrdod yng Nghanolfan Gymunedol y Drindod Llandudno ers mis Medi.

Dywedodd: “Y syniad yw ei fod yn eich helpu i wella eich hun. Mae’n rhoi cydbwysedd o’r newydd i chi os ydych wedi ei golli.

“Yn aml iawn mae poenau yn symptom o broblem iechyd meddwl felly mae’r dosbarthiadau’n ymwneud â rhoi ffordd i bawb ddelio â’u problemau iechyd meddwl eu hunain.

“Mae’n ymwneud â helpu pobl i ddod o hyd i ffordd o ddelio â straen. Rwyf wedi bod yn gwneud Tai Chi a myfyrdod ers 20 mlynedd ac rydym yn gweld mai problemau iechyd meddwl a straen yw dau o’r materion mwyaf cyffredin yn ein cymunedau.”

Categori: Cartrefi News