Wythnos Gweithredu Dementia

Wythnos Gweithredu Dementia

Yr wythnos hon yw Wythnos Gweithredu Dementia ac mae Cymdeithas Alzeimers yn gweithredu i gefnogi a gwella bywydau’r rhai y mae dementia yn effeithio arnynt.

Gwyliwch y ffilm fer isod yn dangos effaith y system ofal ar ofalwyr. Heb gefnogaeth, mae dementia yn hawlio mwy nag un bywyd.

* byddwch yn ymwybodol, mae’r fideo yn ymdrin â phynciau a allai fod yn drawmatig i rai gwylwyr *

 

 

Mae Cymdeithas Alzheimers yma i chi

Os yw’r materion yn yr ymgyrch hon yn effeithio arnoch chi ac angen cefnogaeth dementia, ffoniwch llinell  gymorth y Dementia Connect ar 0333 150 3456.

Gallwch hefyd ymuno â’r sgwrs â phobl eraill sydd wedi’u heffeithio gan ddementia, Talking Point.

Categoriau: Cartrefi News