Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Rhwng mis Hydref a mis Ebrill cymerodd ein cydweithwyr ran yn ein Her Fawr Awyr Agored, gan godi arian at elusen, ond hefyd hybu ein lles meddyliol.

Thema wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni yw ‘Natur’ ac rydym yn annog sut y gall mynd yn yr awyr agored ac ailgysylltu â natur roi hwb gwirioneddol i’ch lles meddyliol.

Dyma rai awgrymiadau ar sut y gallwch chi adeiladu eich cysylltiad eich hun â natur trwy’r Sefydliad Iechyd Meddwl: https://bit.ly/3ul6lci

 

Categoriau: Uncategorized @cy