Ymgeisiadau yn agored

Ymgeisiadau yn agored

Mae ceisiadau bellach yn fyw ar gyfer fflatiau 2 welu yn ein datblygiad Gloddaeth Street, Llandudno. Ceisidau ac manylion trwy Tai Teg, hefyd mwy o wybodaeth isod

https://bit.ly/2DeiVo8

 

16 x Fflat 2 Llofft 3 Person ar gael drwy’r cynllun rhent canolraddol gyda Cartrefi Conwy.

Rhent Misol: £500

Mae yr fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi ei lleoli yn Llandudno. Mae’r fflatiau yn gwneud defnydd mawr o’r lle, gyda eu ddwy ystafell wely sy’n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc.

Nodweddion allanol:
• Parcio (1 i bob uned)
• System mynediad
• Ffenestri gwydr dwbl UPVC

Nodweddion mewnol:

• Drysau mewnol gyda paneli gwyn gyd effaith chrome
• Gorchuddion llawr a bleindiau/rheiliau llenni
• Mynediad Lifft
• Goleuadau effeithlon
• Gorchuddion carpedi a llawr
• System taenellu
• Cegin fodern
• Ystafell ymolchi fodern gyda chawod dros y baddon
• Boeler combi nwy sy’n effeithlon o ran egni

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn neu weithio yn Cyngor Conwy am y 12 mis blaenorol

Mae’n rhaid I’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai’r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o’r incwm gros.

Barod i’w osod: Tachwedd 2020

Categoriau: Uncategorized @cy