Glanrafon! Dewch allan i chwarae ac rhannwch eich syniadau...

Glanrafon! Dewch allan i chwarae ac rhannwch eich syniadau…

Dewch allan i chwarae ac rhannwch eich barn ach syniadau ar y man chwarae newydd yn Glanrafon.

Rydym am wneud yr ardal werdd yma yn groesawgar, hwyliog a chreadigol.

Ond mae sut mae hyn yn edrych a beth rydyn ni’n ei wneud yma yn dibynnu arnoch chi.

 

Gallwch chi wneud yr ardal hon yn destun cenfigen y sir.

Felly dewch allan i ddweud wrthym eich meddyliau a’ch syniadau

 

Dydd Iau 9fed Gorffennaf 2-3yh

Byddwn yn cael ein sefydlu wrth y bont ar y llwybr troed yng Nglanrafon

Gwelwch cip olwg ar syniadau ar gyfer yr ardal werdd ac cewch fwy o wybodaeth am adewyddiadau Glanrafon fan hyn

 

Cadwch y 2 fetr diogel i ffwrdd oddi wrthym ni ac eraill.

Hefyd, dewch i gwrdd â Lynda Johnson yn ei meddygfa tai awyr agored gyntaf. Mae hi yno i siarad â thenantiaid a thrigolion am Glanrafon.

Os na allwch ddod allan i’n gweld ond eisiau gwybod mwy, neu ddweud eich syniadau wrthym, gallwch ffonio neu anfon neges destun at Matt ar 07919 568669

Categoriau: Cartrefi News