Dyddiad Cau Credydau Treth

Dyddiad Cau Credydau Treth

Y dyddiad cau ar gyfer adnewyddu eich Credydau Treth yw dydd Llun 31 Gorffennaf.

  

 

 Os na fyddwch yn adnewyddu eich cais cyn y dyddiad hwn, bydd eich taliadau yn dod i ben. Bydd rhaid i chi ad-dalu unrhyw gredydau treth a gawsoch ers y 6ed Ebrill 2017.

  

 

Os yw eich Credydau Treth yn dod i ben, bydd budd-daliadau eraill a gewch chi fel budd-dal tai hefyd yn dod i ben. Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn adnewyddu ac angen help gwblhau ffonio’r llinell gymorth credyd treth yn syth ar 0345 300 3900. Peidiwch ag oedi, gweithredwch nawr.

 

Category: Uncategorized @cy