Awydd trio newyddiaduraeth, cynhyrchu llyfrau comig neu ffotograffiaeth?

Awydd trio newyddiaduraeth, cynhyrchu llyfrau comig neu ffotograffiaeth?

A ydych yn denant Cartrefi rhwng 15-25? Awydd trio newyddiaduraeth, cynhyrchu llyfrau comig neu ffotograffiaeth?

Rydym yn chwilio am 5 gwirfoddolwr i fod ein gohebwyr crwydrol yn ein Diwrnod Allan MAWR, yn gweithio gyda TAPE Community Music and Film i gynhyrchu podcast Cartrefi Conwy ac llyfr comig Diwrnod Allan MAWR.

Mae rhaid ir gwirfoddolwyr fod:

• Rhwng 15-25 oed.

• Gyda diddordeb mewn cynhyrchiad cyfryngau ac yn hapus i siarad gyda aelodau or cyhoedd.

• Ar gael 16eg Awst ac yn rhydd i fynychu sesiwn hyfforddiant cyn y diwrnod yn stiwdio TAPE.

Bydd 5 or gwirfoddolwyr yn cael camera digidol yr un i ddiolch iddynt am gefnogi ein Diwrnod Allan MAWR.

Diddordeb mewn ymuno a ni? Negeseuwch ni neu ebostiwch communications@cartreficonwy.org gyda 100 o eiriau yn disgrifio pwy ydych chi ac pam ydych a diddordeb mewn cymeryd rhan.

Category: Uncategorized @cy