Gêm rhifau bingo yn llwyddiant mawr

Gêm rhifau bingo yn llwyddiant mawr

Roedd llygaid  i lawr am gêm newydd sbon – bingo lockdown lle gallwch chi ennill gwobrau pandemig hanfodol fel pedair rholyn toiled.

Roedd tenantiaid y gymdeithas dai Cartrefi Conwy wrth Borth yr Ardd ar gyfer y fenter newydd i frwydro yn erbyn unigrwydd  Covid-19.

Ond nid Sunset Strip oedd y lleoliad na hyd yn oed Torquay  yn Devon oherwydd digwyddodd yr holl gemau hyn ym Maes Cynbryd, Llanddulas.

Y queen bee a wnaeth y galw oedd swyddog ymgysylltu a phobl hŷn Cartrefi Conwy, Nerys Veldhuizen, sydd hefyd yn aelod o’u tîm lles.

Helpu Nerys oedd cydlynydd ymgysylltu â’r gymuned Megan Eldon a gyda’i gilydd maent yn cyflwyno’r sesiynau Bingo ledled y sir.

Mae’r syniad gwallgof wedi bod yn mynd i lawr yn dda gyda tenantiaid sy’n dweud mai nhw oedd eu gobaith yn ystod y cyfnod lockdown.

Yn eu plith roedd Lee a Fran Williams a’u tri plentyn a oedd wrth eu boddau ar ôl ennill bagiau o Haribo.

Meddai Lee: “Rydyn ni wedi byw yma ers 2013 a gallaf ddweud bod y lockdown wedi dod â’r stryd yn agosach at ei gilydd. Mae wedi bod yn amser hir, yn rhy hir, ond mae wedi helpu cymdogion i wneud ffrindiau.

“Roedd y sesiwn bingo yn llawer o hwyl ac yn syniad gwych. Do, roeddwn i wrth fy modd gyda fy ennill Haribo ond does dim ots am y gwobrau, mae’n ymwneud â chael pawb allan o’u cartrefi ac ymuno ai gilydd. ”

Meddai Nerys: “gallwn i ddim bod yn fwy hapus gyda’r ffordd mae pethau wedi mynd gyda’r sesiynau Bingo. Y broblem yw na allwn fynd allan i’r gymuned fel y byddem fel arfer ond daeth yn amlwg yn fuan bod angen rhyw fath o ymgysylltiad diogel â’r gymuned ar denantiaid.

“Llanddulas yw’r drydedd sesiwn rydym wedi’i gynnal ac rydyn ni wedi cynllunio mwy. Yn y bôn, mae’n golygu fy mod i’n eistedd yn y stryd yn galw rhifau gyda tenantiaid yn eistedd ger ei drysau neu ei gerddi yn marcio eu cardiau bingo.

“Dyw hi ddim yn debyg ein bod ni’n chwarae ar gyfer gwobrau mawr, bydd tŷ llawn yn ennill pecyn o bedair rholyn toiled a bag o losin Haribo. Ond nid yw’n ymwneud â’r hyn rydych chi’n ei ennill, mae fwy am gymryd rhan a chael hwyl.

“Rydym ni hefyd yn chwarae ychydig o ganeuon ac efallai’n cael dawns gyda pellhau cymdeithasol. Mae’r adborth wedi bod yn anhygoel ac mae’n amlwg bod tenantiaid yn gwerthfawrogi’r sesiynau. ”

Ychwanegodd: “Mae’n bwysig ein bod ni’n taclo unigrwydd. Mae’n fater pwysig ac mae’n rhaid i ni ei frwydro, dyna fy mhrif ffocws. Nid oes ots pa mor hen ydych chi, gallwch fod yn unig.

“Mae ein holl ganolfannau cymunedol ar gau a bydd yn rhaid iddynt aros ar gau am nawr felly mae’n hanfodol cael pobl allan o’u drysau a rhoi cyfle i denantiaid ryngweithio yn gymdeithasol.

“Dyma pam rydyn ni wedi gorfod meddwl am ffyrdd arloesol o gael pobl allan o’u cartrefi a rhyngweithio â’i gilydd.”

I’r rhai na allant ddod allan o’u cartrefi mae Nerys ac aelodau eraill o dîm lles Cartrefi Conwy bellach wedi dechrau sesiynau bingo Zoom fel y gall tenantiaid chwarae ar-lein.

Meddai: “Os oes un peth y byddaf yn ei dynnu allan o holl argyfwng iechyd Coronafeirws, yw pwysigrwydd bod ar-lein a thechnoleg digidol.

“Mae’n ffordd o gadw mewn cysylltiad â’r byd y tu allan ac yn rhywbeth rydw i wir eisiau annog ein tenantiaid hŷn i gofleidio. Mae’n rhywbeth rydym ni’n mynd i ganolbwyntio arno go iawn.

“Ond mae’r sesiynau Bingo wedi bod yn wych. Mae mewn gwirionedd yn gyfle i mi gael rhyngweithio â llawer o’n tenantiaid hefyd. Mae’n hyfryd gweld pobl allan o bob oêd yn gwenu, yn cael hwyl ac yn rhyngweithio â’i gilydd. ”